Hóa đơn giá trị gia tăng

safsdf-1-39ku5p8al0zogniueaiy9s.png

Cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng,…

                          Cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng...

XEM THÊM

adqew-1-39ku08l7p4tz4qcglm6sjk.png

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GTGT KÈM BẢN KÊ…

Công ty chúng tôi có nhận được hóa đơn, có kèm theo bảng kê từ nhà cung cấp. Khi kiểm tra hóa đơn...

XEM THÊM

lam-ke-toan-khau-tru-39jud4iu1ihhmc5fey6fwg.jpg

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP  → Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế GTGT? Thông thường, doanh nghiệp kê khai...

XEM THÊM

Chat