Forum

c700x420-35iy9cad764wk5ext1gni8-37bc4rh4njln63pnp60wsg.jpg

Câu hỏi: Chi phí được trừ khi tính…

Câu hỏi: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN Doanh nghiệp muốn chi các khoản có tính chất phúc lợi cho người...

XEM THÊM

50771338_776335769416836_5223488531896205312_n-37up6c9b85bfdparjgxam8.jpg

Câu hỏi: DN tôi có phát sinh chi…

Câu hỏi: DN tôi có phát sinh chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác DN tôi có...

XEM THÊM

54514393_602187873628947_1949535760742875136_n-385kstavq2zzwv1ad3qqkg.jpg

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có nhận chuyển…

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có nhận chuyển nhượng một phần vốn của doanh nghiệp khác trong đó có tài sản cố định...

XEM THÊM

42654725_1913988695353755_2227228082446532608_n-1-37qz4gwfnwvcxdzl21la80.jpg

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LÀ GÌ ?

 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ? Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán 1.Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ...

XEM THÊM

37196156_2070272673046252_3602816140675383296_n-37rmwno8p052lthn7a7yf4.jpg

CHI PHÍ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

CHI PHÍ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hoá, công trình xây...

XEM THÊM

Chat