Forum

676-39qnknnxljj770597438xs.png

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN…

Khấu hao tài sản được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để tính được chi phí khấu hao...

XEM THÊM

544-39qnfg2japr1ykpn4t2ark.jpg

TẠI SAO DOANH NGHIỆP BỊ ĐÓNG MÃ SỐ…

Mã số thuế đối với mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải có để khi hoạt động được nhà nước quản lý. Tuy nhiên,...

XEM THÊM

678-39qnb5wctpqzz1txix7ri8.jpg

HƯỚNG DẪN KHAI, NÔP THUẾ THU NHẬP CÁ…

Khi nhận tặng cho nhà, đất thì người nhận phải kê khai và nộp thuế, lệ phí trước bạ. Dưới đây là hướng...

XEM THÊM

445-39qn883obcyfy7bv7jjo5c.jpg

THỦ TỤC ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN…

  Ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Ủy thác xuất nhập khẩu là việc thuê (outsoursing) một một đơn vị kinh doanh...

XEM THÊM

455-39qn529hya1u29208q1m2o.jpg

SAI SÓT VỀ THUẾ HAY GẶP CỦA DOANH…

Lợi dụng chênh lệch về thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không lập hóa...

XEM THÊM

44-39qdmerse6gs7m4w7tlmv4.png

THỦ TỤC ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN…

Ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Ủy thác xuất nhập khẩu là việc thuê (outsoursing) một một đơn vị kinh doanh dịch...

XEM THÊM

3244432-39qcrxh5x1pa3yhdhw1gxs.jpg

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ…

Điều 12 của nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như...

XEM THÊM

32342-39qcnqy5uj5opu8y24jy80.jpg

KHÔNG ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHAP TRÍCH KHẤU HAO…

1. Quy định về đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ...

XEM THÊM

Tổng hợp các vấn đề cần lưu ý…

Tổng hợp các vấn đề cần lưu ý khi thuê người lao động nước ngoài Ngày nay, tỷ lệ người lao động nước...

XEM THÊM

Chat