Đào tạo

KHÓA HỌC 3:”LỚP HỌC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI…

KHÓA HỌC 3:  “LỚP HỌC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM’’ Đối tượng : Những bạn học viên đã và đang làm kế toán Nội...

XEM THÊM

KHÓA HỌC 2: ”LỚP HỌC ĐÃ QUA ĐÀO…

KHÓA HỌC 2 “ LỚP HỌC ĐÃ QUA ĐÀO TẠO ’’   Đối tượng : Dành cho những học viên đã học qua chuyên ngành...

XEM THÊM

KHÓA HỌC 1: “LỚP ĐẶC BIỆT”

KHÓA HỌC 1 : “ LỚP ĐẶC BIỆT ’’ Đối tượng học viên : Dành cho học viên chưa qua đào tạo kế...

XEM THÊM