DỊCH VỤ

hình-ảnh-xây-dựng-39oc5yc4kyx1vh22kfo8hs.jpg

KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ XÂY DỰNG

  Quyết toán thuế được coi là công việc không thể tránh khỏi tại doanh nghiệp và đôi khi kế toán nếu không...

XEM THÊM

hình-ảnh-sắc-thuế-e1573009509731-39o9sgolufelz7ry4l7p4w.jpg

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SẮC THUẾ KHI…

Theo Luật thuế mới, áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết...

XEM THÊM

bảo-hiểm-xh-e1573002469354-39o93w41yn0wxouei7nmdc.png

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN TỪ BHXH BẮT BUỘC SANG…

Một doanh nghiệp đang hoạt động trước đây có tham gia BHXH bắt buộc, nay dự định không tham gia BHXH bắt buộc...

XEM THÊM

Chat